Universiteit van Nederland

Mag je iemand offeren of besnijden als dat moet van je godsdienst?

Door prof. dr. Paul Cliteur

Ongeveer dertig procent van de mannen wordt wereldwijd besneden. Vaak gebeurt dit uit religieuze motieven. Bij het besnijden van minderjarigen zijn twee tegenstrijdige rechtsbeginselen in het geding. Enerzijds mogen ouders hun kinderen niet laten besnijden. Anderzijds mag een staat een religieuze gemotiveerde besnijdenis niet verbieden. Professor Cliteur licht het juridische dilemma in dit college toe.

Wil je meer weten?

Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen.

Vrouwenbesnijdenis maakt veel discussie en emotie los, en is in Europa bij de wet verboden. Maar in de praktijk vinden Europese artsen, onderwijzers, politiemensen en juristen het maar moeilijk om met deze geïmporteerde traditie om te gaan. Lees meer.